Кодування даних

/Files/images/nformatika8/Кодування.JPGОпрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів

Практична робота. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

Файли-заготовки до теми "Кодування даних"


Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення.

Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.

/Files/images/nformatika8/Розділ2.JPGПрактична робота. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення.

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Практична робота. Архівування та розархівування даних.

Контрольна робота з тем: «Кодування даних», «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»

Файли-заготовки до теми "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"


Опрацювання текстових даних

/Files/images/nformatika8/Розділ3.JPGФормати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі.

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів та таблиць в текстовому документі. Недруковані знаки.

Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами.

Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Контрольна робота з теми: «Опрацювання текстових даних»

Файли-заготовки до теми "Опрацювання текстових даних"


Опрацювання об’єктів мультимедіа

/Files/images/nformatika8/Розділ4.JPGФормати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Практична робота. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Контрольна робота з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

Файли-заготовки до теми "Опрацювання об'єктів мультимедіа"Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

/Files/images/nformatika8/Розділ5.JPGПоняття мови програмування. Складові мови програмування.

Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Практична робота. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

Поняття об’єкту та його властивостей і методів. Елементи керування «напис» та «кнопка».

Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

Практична робота. Створення програми з кнопками та написами.

Контрольна робота з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»

Файли-заготовки до теми "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування"


Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

/Files/images/nformatika8/Розділ6_8кл.JPGВеличини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий.

Величини числового типу, операції над ними.

Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Практична робота. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

Величини текстового типу, операції над ними. Елемент для введення даних: текстове поле.

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Налагодження програм.

Практична робота. Налагодження готової програми.

Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець.

Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається»

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування.

Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин.

Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних засобами мови програмування.

Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

Файли-заготовки до теми "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами"


Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

/Files/images/nformatika8/Розділ7_8кл.JPGАбсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора.

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Практична робота. Розв’язування задач на обчислення.

Практична робота. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

Проміжні підсумки.

Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Файли-заготовки до теми "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора"


Розв’язування компетентнісних задач

/Files/images/Founder.jpgРозв’язування компетентнісних задач

Файли-заготовки до темиРозв’язування компетентнісних задачВиконання індивідуальних і групових навчальних проектів

/Files/images/proekt.jpgВибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту

Робота над власним навчальним проектом

Захист проекту

Навчальні проекти

Кiлькiсть переглядiв: 258

Коментарi