/Files/images/inform1.jpgІнформація. Інформаційні процеси та системи

Поняття про інформацію та способи її подання. Вимірювання обсягу даних. Інформаційні процеси. Об’єкти та їх властивості

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Інформатика як наука та галузь діяльності людини


/Files/images/інформ_система.jpgАпаратне забезпечення інформаційних систем

Типова архітектура персонального комп’ютера.

Принцип дії та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Практична робота. Робота з клавіатурним тренажером.

Тематична атестація з теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем»


/Files/images/windows.jpgСистемне програмне забезпечення

Загальні відомості про програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи. Поняття файлу, каталогу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.

Робота з об’єктами файлової системи. Використання ярликів. Використання буфера обміну. Практична робота Робота з об’єктами файлової системи.

Пошук інформації на комп’ютері. Практична робота Пошук інформації на комп’ютері

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів (Завдання)

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.


/Files/images/служб_пр_забезп.jpgСлужбове програмне забезпечення

Поняття комп’ютерного вірусу. Практична робота. Захист комп’ютера від вірусів.

Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота Архівування та розархівування даних.

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Тематична атестація з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»


/Files/images/комп_мережі.jpgКомп'ютерні мережі

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. (див. презентацію документ)

Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. (див. презентацію завдання)

Віддалене керування комп’ютером. Практична робота. Спільне використання ресурсів локальної мережі. (див. завдання)

Основи Інтернету (див. презентацію)

Використання Web-браузера (див. презентацію)

Пошук інформації в InterNet (див. презентацію завдання)

Тематична атестація з теми "Комп'ютерні мережі"


/Files/images/word.jpg
Основи роботи з текстовою інформацією

Основи роботи з текстовою інформацією. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів
(Завдання)

Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота "Введення, редагування й форматування тексту"

Робота з кількома документами. (Завдання)


/Files/images/Komp_Grafika.jpg

Комп’ютерна графіка

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів.(Завдання)


Основи растрової графіки

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.(Завдання)

Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання (Завдання)

Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота Створення растрових зображень.


Основи векторної графіки

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. (Завдання)

Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота. Створення векторних зображень.


Кiлькiсть переглядiв: 1855

Коментарi

 • Оксана

  2015-10-15 15:58:57

  Шановний Олександр Федорович! Щиро вдячна Вам за розробки та за Вашу щедрість!!! Бажаю Вам творчих успіхів!!!...

 • Алла

  2015-03-16 12:03:01

  Супер! Супер! Супер! З таким багажем матеріалу можна "гори вернути". Велике спасибі! :))))...

 • Наталія

  2014-11-23 08:21:48

  Дай боже вам здоров'я та щастя! Матеріали гарні, повні, велика підтримка у нашій роботі!...

 • Ирина

  2014-09-12 04:31:16

  Спасибо за очень хороший материал!...

 • _____

  2014-09-10 14:21:08

  Олександр Федорович, ви - накращий вчитель!!!!...

 • Наталія

  2014-04-09 11:09:03

  Велике дякую!!!...

 • наталія

  2014-04-09 11:07:28

  Велике дякую!!!......

 • Михайло

  2013-12-19 20:56:16

  Дякую...

 • Сашко

  2013-10-30 18:44:00

  Дуже Ви щедрий!) Велике спасибі! Успіхів Вам!!!...

 • Євгенія

  2013-10-17 19:20:06

  Дякую!!!......