Інформаційні технології у суспільстві

Інформатика та інформаційне суспільство

Інформаційні процеси та системи. Етика використання інформаційних ресурсів

Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

Файли-заготовки до теми "Інформаційні технології у суспільстві"


Мережеві технології

Класифікація, апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Передавання даних в мережі Інтернет. Канали зв’язку, їх види.

Адресація в Інтернеті. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

Сучасні сервіси Інтернету. Сервіси веб-2.0. Геосервіси

Спеціальні інструменти пошуку В Інтернеті. Розширений пошук


Комп'ютерні презентації

Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації Використання діаграм у презентаціях

Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Файли-заготовки до теми "Комп'ютерні презентації"


Основи інформаційної безпеки

Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.

Засоби захисту даних та безпечної роботи на комп’ютері

Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера

Файли-заготовки до теми "Основи інформаційної безпеки"Комп’ютерне моделювання

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту

Основні етапи комп’ютерного моделювання

Карти знань. Редактори карт знань

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей

Файли-заготовки до теми "Комп'ютерне моделювання"


Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Табличні величини та їх опис мовою програмування

Введення та виведення табличних величин

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

Алгоритми опрацювання табличних величин: зміна значення елемента табличної величини

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами

Алгоритми пошуку елементів табличних величин

Алгоритми впорядкування елементів табличних величин

Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування


Комп’ютерні публікації

/Files/images/5klas/Розділ_7_9кл.JPGПоняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації

Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Файли-заготовки до теми "Комп'ютерні публікації"Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

/Files/images/5klas/Розділ_8_9кл.JPGПоняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних.

Поняття колірної моделі. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів зображень.

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

Засоби векторного графічного редактора для побудови зображень

Побудова зображень у векторному графічному редакторі

Практична робота 10. Створення простих векторних зображень

Практична робота 11. Створення складених векторних зображень

Файли-заготовки до теми "Комп'ютерна графіка"


Створення персонального навчального середовища

/Files/images/5klas/Розділ_9_9кл.JPGПоняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів

Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. Використання офісних веб-програм для створення спільних документі

Синхронізація даних. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин

Практична робота 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту

Поняття мови розмітки гіпертексту

Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем

Файли-заготовки до теми "Персональне навчальне середовище"


Розв’язування компетентнісних задач. Виконання колективного навчального проекту

/Files/images/nformatika8/proekt.jpgПідготовка до розв’язування компетентнісних завдань

Розв’язування компетентнісних завдань

Вибір теми проекту

Добір інформаційних матеріалів для виконання проекту

Виконання проектних завдань

Оформлення матеріалів проекту. Підготовка до захисту проекту.

Захист навчального проекту

Файли-заготовки до теми "Розв’язування компетентнісних завдань"


Кiлькiсть переглядiв: 4604

Коментарi