Навчальна література для учнів 10-х та 11-х класів

Електронні версії підручників

/Files/images/navchalna_l-ra/Технології10 клас.jpgТехнології. 10 клас
І. Проектування як складова сучасного виробництва і життєдіяльності людини
ІІ. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності
ІІІ. Художнє конструювання об'єктів технологічної діяльності
ІV. Економічний аналіз проекту.
.
.

/Files/images/navchalna_l-ra/БевзМатематика11 клас.jpgБевз. Математика. 11 клас
Частина 1. АЛГЕБРА:
Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції (частина 1, частина 2)
Розділ 2. Похідна та її застосування (частина 1, частина 2)
Розділ 3. Інтеграл та його застосування
Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
Частина 2. ГЕОМЕТРІЯ:
Розділ 5. Координати і вектори у просторі
Розділ 6. Геометричні тіла. Обєми та площі поверхонь геометричних тіл:
6.1. Геометричні тіла
6.2. Многограники
6.3. Тіла обертання
Додатковий матеріал
Додаткові завдання

/Files/images/navchalna_l-ra/Українська література11 клас.jpgУкраїнська література. 11 клас
І - Українська література 1920-1930 років (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)
ІІ - Українська література за межами України (частина 1, частина 2)
ІІІ - Українська література 1940-1950
IV - Українська література другої половини ХХ ст. (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6, частина 7)
.

/Files/images/navchalna_l-ra/Українська мова11 клас.jpgУкраїнська мова. 11 клас
Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)
.
.
.
.
.

/Files/images/navchalna_l-ra/Технології11 клас.jpgТехнології. 11 клас
Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва (частина 1, частина 2)
Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності
Розділ 3. Художнє конструювання об'єктів технологічної діяльності (частина 1, частина 2, частина 3)
Розділ 4. Екологічні й техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини
Розділ 5. Проектування професійного успіху (частина 1, частина 2)

/Files/images/navchalna_l-ra/МежжерінБіологія 11 клас.jpgМежжерін С.В. Біологія. 11 клас
Розділ 3. Організаційний рівень життя:
Тема 4. Розмноження організмів
Тема 5. Закономірності спадковості (частина 1, частина 2)
Тема 6. Закономірності мінливості
Тема 7. Генотип як цілісна система (частина 1, частина 2)
Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів (частина 1, частина 2)
Розділ 4. Надорганізмові рівні організації життя:
Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера (частина 1, частина 2, частина 3)
Розділ 5. Історичний розвиток органічного світу:
Тема 1. Основи еволюційного вчення (частина 1, частина 2)
Тема 2. Історічний розвиток (частина 1, частина 2)
Узагальнення курсу (частина 1, частина 2)

/Files/images/navchalna_l-ra/ЦарикЕкологія11 клас.jpgЦарик. Екологія. 11 клас
Тема 1. Екологія як наука про довкілля
Тема 2. Природа і людина-системний підхід
Тема 3. Проблема забруднення
Тема 4. Проблема деградації природних компонентів
Тема 5. Проблема зміни ланок колообігів речовин і потоків енергії
Тема 6. Проблема збалансованого природокористування
Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть
Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території
Додатки

/Files/images/navchalna_l-ra/Всесвітня історія 11 клас.jpgВсесвітня історія. 11 клас
Тема 1. Друга світова війна (частина 1, частина 2)
Тема 2. США та Канада у 1945 р.-на початку ХХІ ст.
Тема 3. Країни Західної Європи (частина 1, частина 2)
Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави
Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р.-початок ХХІ ст.)
Тема 6. Розвиток країн Азії, Афріки (частина 1, частина 2)
Тема 7. Міжнародні відносини
Тема 8. Розвиток науки та культури (1945 р.- початок ХХІ ст.)
Тема 9. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення (частина 1, частина 2)

/Files/images/navchalna_l-ra/Історія України11 клас.jpgІсторія України. 11 клас
Тема 1. Україна в роки Другої світової війни. Велика вітчизняна війна (частина 1, частина 2, частина 3)
Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945р. - початок 1950-х років)
Тема 3. Україна в 60-ті роки (частина 1, частина 2)
Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (частина 1, частина 2)
Тема 5. Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (частина 1, частина 2)
Тема 6. Україна в умовах незалежності (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4)

/Files/images/navchalna_l-ra/Ярошенко Хімія11 клас.jpgЯрошенко. Хімія. 11 клас
Вступ
Розділ 1. Природні органічні сполуки (частина 1, частина 2, частина 3)
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки (частина 1, частина 2, частина 3)
Післямова.
.
.

/Files/images/navchalna_l-ra/Пришляк Астрономія11 клас.jpgПришляк. Астрономія. 11 клас
Астрономія (параграфи 1-7, параграфи 8-14, параграфи 15-17+додатки)
.
.
.
.
.

/Files/images/navchalna_l-ra/Фізика11 клас.jpgФізика. 11 клас
Розділ 1. Електричне поле і струм
Розділ 2. Електромагнітне поле
Розділ 3. Коливання і хвилі
Розділ 4. Хвильова і квантова оптика (частина 1, частина 2, частина 3)
Розділ 5. Атомна і ядерна фізика (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)

/Files/images/navchalna_l-ra/КарпюкАнглійська мова11 клас.jpgКарпюк О. Англійська мова. 11 клас
Англійська мова (Вступ, Вступ 2, Розділ 1, Розділ 2, Розділ 3, Розділ 4, Розділ 5, Розділ 6, Розділ 7, Розділ 8, Заключна частина)
.
.
.
.


Кiлькiсть переглядiв: 196

Коментарi