/Files/images/тести.jpg Закон Мерфи №1
"Если аппарат не запускается
- прочти инструкцию."

Контрольно-діагностична система TEST-W

Попередні відомості
Контрольно-діагностична система TEST-W (далі TEST-W) призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Вихідний тест може мати будь-яку кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше). З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох вірних. Учню тре
ба вказати правильні, на його думку відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування на протязі 10-15 хвилин для кількості питань 20-25.

Установка пакета програм
Для установки пакета досить скопіювати виконувані файли з дискa або іншого джерела до окремої папки, яку треба попередньо створити (наприклад, з назвою TEST). Тести краще зберігати в окремих папках по назві предмету всередині основної папки.

Зауваження
Формат тесту досить простий і може виникнути бажання редагувати його іншими засобами. Тому автор застерігає - використовуйте для редагування тестів тільки редактор Editor, інакше автор не гарантує коректної роботи програм.

Тестуюча оболонка TEST
Оболонка TEST призначена для перевірки теоретичних знань учнів з будь-якого предмету, де можна у текстовому вигляді задати питання і дати до п'яти (краще від 1 до 3) варіантів відповідей. Кожне питання виводиться на екран окремо, після відповіді на нього з'являється наступне питання. і так, поки не буде задано вказану кількість питань із вихідного тесту.

Робота з програмою
Для завантаження програми виконайте файл "Test.exe". У діалоговому вікні відкрийте потрібну папку і вкажіть файл тесту для тестування. З'явиться головне вікно програми. Воно складається з:
- Зона заголовку.
В ній вказується назва тесту, кількість питань в тесті, номер поточного питання. Зліва зображено час, який відведено на здачу тесту, праворуч - поточний час тестування;
- Зона питання і варіантів відповідей.
Заповнюється поточним питанням. Для відповіді треба вказати 1, 2 або 3 вірні варіанти. Натискання кнопки з варіантом з відповіддю діагностується відповідними знаками як правильне або неправильне. Причому, учень може вказати лише ту кількість вірних на його думку відповідей, скільки має варіантів правильних відповідей поточне питання. Якщо учень вказав невірну відповідь, то можливості натиснути додатковий варіант вже не буде. Після натискання відповідної кількості клавіш з
відповідями стає активною кнопка для переходу до наступного питання "Наступне питання ->>".
- Зона поточного результату.
У вигляді діаграми подається поточний результат тестування у відношенні правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних відповідей. Наприклад, якщо учень відповів на три питання, в першому запитанні вказав лише одне вірне з трьох, в другому - два з трьох, в третьому два з двох. Тоді поточний результат становить 100%*(1+2+2)/(3+3+2)=62.5%. Чим далі - тим точніше остаточний результат. Крім того, виводиться поточна 12-бальна оцінка.
Після останнього питання виводиться підсумковий результат.


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1998

Коментарi