• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформатика 6 клас (НУШ)

/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Інформатика_Морзе2023.jpg

Інформаційні процеси та системи

/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Розділ_1.jpgІнформаційні процеси. Пристрої для здійснення інформаційних процесів

Інформаційні системи

Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Апаратна і програмна складові інформаційної системи

Встановлення та видалення програм. Оновлення апаратного та програмного забезпечення


Мережеві технології та інтернет

/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Розділ_2.jpgОнлайн-сервіси та їх функції. Інформаційні джерела. Реєстрація та робота в сервісах

Цифровий слід. Заходи безпеки та захисту. Поняття про захищені паролі

Факти та судження. Критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету

Комунікація за допомогою мережі

Безпека в мережевих спільнотах

Поняття про хмарні технології. Реєстрація у хмарному сервісі.


Комп’ютер як інструмент

/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Розділ_3.jpgПрограмне забезпечення для створення та відтворення простих аудіо- та відеоданих

Додавання до презентації аудіо- та відеоданих

Поняття про мову розмітки тексту. Створення простих вебресурсів

Публікація інформації в мережі інтернет. Колажі, комікси. Створення колажів і коміксів в онлайн-середовищах

Блог. Відеоблог

Створення блогу в мережі інтернет


/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Розділ_4.jpgІнфографіка. Схеми, діаграми. Створення діаграм і схем у різних програмних середовищах.

Додавання, редагування та форматування таблиць в текстовому документі та в редакторі презентацій

Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їхнє призначення. Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка. Введення, редагування даних основних типів. Діапазон клітинок, його виділення

Форматування даних основних типів

Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Обчислення з числовими даними електронної таблиці

Основні типи числових діаграм (гістограма, лінійна, кругова). Об’єкти діаграм, їх властивості. Побудова діаграм у середовищі табличного процесора.


Об’єкти та моделі. Алгоритми і програми

/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Розділ_5.jpgПоняття про модель. Види моделей

Етапи побудови комп’ютерної моделі. Проведення комп’ютерного експерименту

Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів

Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події

Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

Вкладені алгоритмічні структури розгалуження

Вкладені алгоритмічні структури повторення

Розв’язування задачі методом поділу на підзадачі

Практичне програмування роботів

Складання проєктів на платформі Micro:Bit

Складання проєктів на платформі Micro:Bit


/Files/images/nformatika_6/nformatika2023/Інформатика_Морзе2023.jpgН. В. Морзе, О. В. Барна Інформатика: Підручник для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон» 2023. — 256 с. : іл.


Кiлькiсть переглядiв: 1587

Коментарi