Цільова програма Луцької ЗОШ № 23 «Творча обдарованість» на 2011-2015 р.р.

/Files/images/Творча_обдарованість.jpg Головна мета програми: концентрація уваги на проблемі роботи з обдарованими дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.

Основні завдання:

досконале вивчення теоретичних основ проблеми;

пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;

створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

впровадження прогресивних технологій навчання;

створення індивідуальних програм роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками;

формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи;

виховання національно свідомого громадянина України;

задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;

удосконалення роботи психологічної служби.

І. Система пошуку і виявлення обдарованих дітей

1. Робота психологічної служби:

а)створення психологічної програми поетапного виявлення обдарованих дітей та роботи з ними;

б)дослідження взаємовідносин у класі, школі за допомогою методів психології;

в)проведення корекційних занять з учнями;

г)дослідження розумового, емоційного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей;

д)діагностика профорієнтаційного спрямування дітей;

е)тестування класів з метою визначення лідерів, мікро груп.

2.Визначення готовності дітей 6-и років до школи.

3.Створення банку даних «Обдарованість» (дані про обдарованих дітей школи та результати їх діяльності і творчості.

4.Створення банку даних про вчителів, що результативно працюють з обдарованими дітьми.

5.Проведення консультацій для батьків та семінари для вчителів з проблем виявлення здібностей та їх розвитку.

6.Висвітлення роботи з обдарованими дітьми у шкільній газеті «Свіжий вітер», міській пресі «Луцький замок».

7.Розробка методичних рекомендацій та поради:

- Батькам щодо розвитку творчих можливостей дитини;

- Батькам, які хочуть зробити обдарованою свою дитину;

- Вчителям, як навчати обдарованих дітей;

- Як розвивати творчість;

-Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних досягнень.

ІІ. Організація навчальної діяльності обдарованих дітей

Систематизація результатів спостереження та вивчення індивідуальних здібностей дітей школи.

Створення в школі ІІІ ступеня профільних класів.

Організація на базі школи творчих клубів, студій, майстерень та інших об`єднань різної тематики і направленості.

Впровадження диференційованого навчання на уроках і в позаурочний час. Використання творчих завдань для обдарованих дітей.

Розроблення та запровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання, опрацювання відповідних матеріалів на засіданнях кафедр.

Організація роботи спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, предметних гуртків згідно з творчими потребами дітей.

Удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів навчання. Кожного семестру визначати кращий клас за рівнем засвоєння програмового матеріалу з предметів.

Проведення в школі предметних декад, до участі в яких залучати обдарованих дітей.

Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів, наукових конференцій, семінарів, турнірів.

Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіад з базових дисциплін.

ІІІ. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми

Робота наукового товариства учнів «Ерудит».

Формування і розвиток науково-дослідницьких вмінь, навичок та творчих здібностей в процесі пошукової діяльності учнів.

Проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та рефератів у секціях наукового товариства «Ерудит» в школі. Участь у всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Розширення пошукової сфери роботи школи, широке залучення дітей до цієї роботи.

Створення консультативної групи з методики написання та технології оформлення науково-дослідницьких робіт.

Створення системи премій та заохочень для обдарованих і талановитих дітей, що досягли високих результатів.

Налагодження зв`язку з іншими школами, гімназіями області та вищими навчальними закладами.

IV. Організація виховної роботи з обдарованими дітьми

Формування національної самосвідомості учнів.

Формування духовної культури, зумовленої традиціями рідного краю.

Розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань.

Розвиток високого рівня мовленнєвої культури.

Опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основи виховання обдарованої особистості.

Орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учнів.

Створення предметних гуртків для задоволення пізнавальних потреб учнів.

Створення гуртків декоративно-прикладного мистецтва, ліплення, танцювального, хорового, вокального, вокально-інструментального. Залучення до їх керівництва професіоналів.

Проведення виставок учнівських робіт. Залучення до роботи з обдарованими дітьми науковців, художників, письменників.

удосконалення структури самоврядування через активізацію роботи учнівського парламенту.

Сприяння надання учням – членам наукового товариства «Ерудит» для користування бібліотечний фонд, комп’ютерну техніку школи.

Організація лекторію, аналітичних читань для обдарованої учнівської молоді з актуальних напрямків наукових досліджень.

Забезпечення проведення наукових учнівських конференцій та читань.

V.Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.

2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками та класними керівниками.

3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, психологом школи.

4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях методичних об`єднань.

5. Створення премій і заохочень для вчителів, які систематично і результативно працюють з обдарованими дітьми.

VI. Стимулювання роботи з обдарованою молоддю та соціальна підтримка обдарованої молоді

Організація відпочинку в оздоровчих таборах обдарованих учнів – переможців конкурсів науково-дослідницьких робіт.

Забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи з обдарованими учнями щодо продовження їх навчання та праці.


Кiлькiсть переглядiв: 394

Коментарi